...

Wensbede van het paard

Wensbede van het paard

Dit oude gedicht kwam ik deze week tegen en wilde ik even met jullie delen. Er zijn ruiters die dit vroeger op de manege of ponyclub uit hun hoofd moesten leren 🙂

Geef mij te eten, geef mij te drinken
en zorg steeds voor mij.

Is de dagtaak volbracht,
geef mij dan onderdak,
een schoon bed en ruime box.

Spreek veel tot mij, wees goed voor mij
en ik zal je met meer vreugde dienen
en van je houden.

Spaar mijn gevoelige mond,
gebruik geen zweep
als ik mijn best doe,
wees niet ruw als ik je niet begrijp,
maar geef mij de tijd
om je te leren begrijpen.

Als je tevreden over mij bent,
laat mij dan je tevredenheid delen.

Denk niet dat ik ongehoorzaam ben
als ik niet naar de hulpen luister;
misschien zit er iets niet in orde
met het tuig of misschien hindert mij
wat ik je immers niet vertellen kan.

Onderzoek mijn mond als ik niet eet,
misschien heb ik een zieke tand;
je weet wat een pijn dat kan doen.

Zet mij niet te kort vast,
en coupeer mijn staart niet.
Het is mijn enige wapen tegen vliegen
en andere insecten.

Let op, dat ik niet op de tocht of te warm sta,
want zonder je medewerking
kan ik mij gewoonlijk niet verplaatsen.

En tenslotte, lieve baas,
als ik je niet meer tot nut kan zijn,
laat mij dan niet verhongeren
of kou lijden en verkoop mij niet.

Geef mij geen nieuwe baas die
mij onvoldoende eten geeft,
maar wees goedhartig
en geef mij een vlugge barmhartige dood.

Laat mij dit alles mogen vragen
en beschouw het niet als oneerbiedig
als ik het doe in naam van Hem,
die in een stal werd geboren.

Amen.

Dit blog is geschreven door Petra Zilverberg. Zij schrijft blogs, cursussen en boeken over Communiceren met dieren, Chakra’s bij dieren, Astrologie bij dieren, Bomen, planten en kruiden voor paarden en Paarden karakters lezen. Ze heeft 30 jaar ervaring met het geven van readings op zowel mensen als dieren en het begeleiden van mensen op hun spirituele pad.

Petra Zilverberg

Paarden Natuurlijk

Aromatherapie paard e-book
e-book kruiden voor paarden

Ontdek hier onze cursussen en boeken van Paarden Natuurlijk.

Paarden Natuurlijk is een onderdeel van All About Beauty.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.