Communiceren met dieren, chakra's astrologie, kruiden voor paarden

Paarden Natuurlijk

Kruiden voor paarden en communiceren met dieren

Paarden in de hemel hebben geen staart

Gedicht paard

Ik kwam dit engelstalige gedicht tegen op Facebook en wilde het even met jullie delen. Dit is zo herkenbaar, ik denkt dat iedere paardeneigenaar, die een paard verliest, met een zwaar hart de schaar pakt om een pluk haren van de staart van haar dierbare paard te knippen als herinnering. Ik heb zelf sieraden van paardenhaar laten maken en een glazen pot waarin ik de staartharen en een voorpluk versierd met gekleurde linten bewaar als dierbare herinnering.

The Best Horses in Heaven, they Have No Tail

The best horses in Heaven
they have no tail.
This is a rule
they all know
without fail.
For when a new horse arrives
with a short cut bob,
they all know that this horse
did a very good job.

gedicht paard

His owner could not bear
to part with her friend
so she saved his tail,
wrapped in ribbons
and in braids,
to hold with his memory
in a very loving way.

To enter Heaven
without a tailis an honor,
a message,
that without fail
announces to everyone,
far and wide
that this horse
was more than a wonderful ride.

But
this horse was loved and cherished by one
and when his time serving on this Earth was done
he left behind
a broken heart
and a soul
from which he never will part.

Vrij vertaald naar het Nederlands;

De beste paarden in de hemel hebben geen staart.

De beste paarden in de hemel
hebben geen staart.
Dit is een regel die iedereen
zonder uitzondering kent.
Als er een nieuw paard
met een kortere staart arriveert,
weet iedereen dat dit paard
het heel goed heeft gedaan.

Zijn eigenaar kon het niet verdragen
afscheid te moeten nemen van haar vriend
dus ze redde zijn staart,
gewikkeld in linten
en in vlechten,
om vast te houden in gedachten
als een heel liefdevolle herinnering.

Om de hemel binnen te gaan
zonder staart
is een eer,
een teken,
dat zonder mankeren
aan iedereen laat zien,
van heinde en verre
dit paard
was dan een geweldige rit waard.

Maar
dit paard was geliefd en gekoesterd door één
en toen zijn diensttijd op deze aarde voorbij was
hij iemand achterliet
met een gebroken hart
en een ziel
waarvan hij nooit zal scheiden.

Dit blog is geschreven door Petra Zilverberg. Zij schrijft blogs, cursussen en boeken over Communiceren met dieren, Chakra’s bij dieren, Astrologie bij dieren, Bomen, planten en kruiden voor paarden en Paarden karakters lezen. Ze heeft 30 jaar ervaring met het geven van readings op zowel mensen als dieren en het begeleiden van mensen op hun spirituele pad.

Petra Zilverberg

Paarden Natuurlijk

e-book kruiden voor paarden
Aromatherapie paard e-book

Ontdek hier onze cursussen en boeken van Paarden Natuurlijk.

Paarden Natuurlijk is een onderdeel van All About Beauty.