...

shetlander ligt chronisch hoefbevangen

Op deze foto ligt shetlander Harrie in het zand, het is altijd goed om even te controleren waarom een paard ligt

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.