...

Communiceren met dieren, reading van een poes

De oudere poes van X wilde niet meer op de kattenbak en plaste naast de kattenbak op de grond. Daar was X natuurlijk niet blij mee. Maar omdat de poes al wat ouder is, dacht X in eerste instantie dat het kwam omdat de poes een beetje dement aan het worden was.

Tijdens de reading / gesprek met de poes, bleek dat de poes helemaal niet aan het dementeren was. Ze voelde zich niet meer veilig in de gesloten kattenbak. Wat was er nou gebeurd?

reading van een poes

De jongere stoere kater van X vond het blijkbaar een paar keer erg grappig om wanneer de oudere poes op de bak zat, om dat een tik tegen het deurtje/klepje van de kattenbak te geven. Door de tik begon het deurtje te wiebelen en voelde de poes zich niet meer veilig in de kattenbak.

Slapende rode kater

Afwasteil met kattengrit

Na de reading van de poes, heeft X als test een afwasteil met kattengrit neergezet op de plek waar de poes naast de kattenbak plaste. Dat hielp gelukkig direct, daar was X al heel erg blij mee. Dat scheelde weer een stinkende vieze vloer. Toen de poes weer gewend was aan het plassen op een bak, afwasteil in dit geval, heeft X de deksel van de kattenbak gehaald zodat de poes weer op de kattenbak haar behoefte ging doen.

Nadat de poes weer gewend was aan de kattenbak heeft X voorzichtig de deksel losjes voor de helft over de kattenbak geschoven. Zo zat de poes aan de achterzijde overdekt maar had ze aan de voorkant nog alle vrijheid om weg te springen.

Toen dat beter ging, kon de deksel zonder deurtje weer op de kattenbak. Ik heb X wel geadviseerd om het deurtje uit de deksel te laten zodat de poes naar buiten kan blijven kijken wanneer ze haar behoeften doet.

Tijd

Ook na een reading heeft het soms even nodig om het probleem op te lossen. Probleemgedrag sluipt er soms in en heeft dan tijd nodig om er weer uit te slijten. Wanneer wij zelf een vervelende gewoonte hebben zoals roken, nagelbijten of snoepen, duurt dat vaak ook even voordat we dat gedrag kunnen veranderen.

Geef het dier de tijd en praat er met het dier over. X is blij dat ze naar haar poes geluisterd heeft en dat het probleem opgelost is. Voor hetzelfde geld was ze blijven denken dat haar poes aan het dementeren was, en had ze dagelijks meerdere plassen moeten opruimen.

Tijdens de cursus Communiceren met dieren help ik jou ontdekken wat jouw dier(en) jou te vertellen hebben.

kattenogen

Dit blog is geschreven door Petra Zilverberg. Zij schrijft blogs, cursussen en boeken over Communiceren met dieren, Chakra’s bij dieren, Astrologie bij dieren, Bomen, planten en kruiden voor paarden en Paarden karakters lezen. Ze heeft 30 jaar ervaring met het geven van readings op zowel mensen als dieren en het begeleiden van mensen op hun spirituele pad.

Ebook communiceren met dieren
Cursus communiceren met dieren

Ontdek hier onze cursussen en boeken van Paarden Natuurlijk.

Paarden Natuurlijk is een onderdeel van All About Beauty.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.