...

contact met paarden ademhaling bij paarden Reading van een dier

Tijdens de cursus coomuniceren met dieren / dierenfluisteren leren we luisteren naar wat de dieren fluisteren

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.