...

Wat is of doet een dierentolk

Wat is of doet een dierentolk

Tja, wat is of doet een dierentolk? Omdat ik al mijn hele leven met dieren praat, is het een beetje vreemd om over deze vraag na te denken. Voor mij is communiceren met dieren heel normaal, net zo vanzelfsprekend als ademhalen, het hoort gewoon bij mijn leven.

dierentolk healing paard

Een dierentolk is iemand die met behulp van meditatie of ademhalingsoefening zijn of haar hoofd leegmaakt. Zo ontstaat er ruimte om de subtiele signalen van dieren op te vangen. En deze om te zetten in woorden waardoor de eigenaar zijn of haar dier beter leert begrijpen.

Eigen manier

Iedere dierentolk heeft zijn eigen manier van contact maken met het dier. Iedere dierentolk ontvangt de informatie op zijn eigen manier. Dat kan zijn in de vorm van; gedachten, woorden, beelden, emoties, geuren, gevoelens, enz.. Deze informatie zet de dierentolk om in woorden die ook door de eigenaar worden begrepen. Het geeft de eigenaar de mogelijkheid om te ontdekken hoe het dier zich voelt of ergens over denkt.

Een dierentolk kan ter plekke in levende lijve contact maken met een dier maar veelal wordt er gewerkt vanaf een foto. Zo kan de dierentolk zich afstemmen op de energie van het dier. De eigenaar krijgt dan een verslag via de telefoon of mail en kan dan nog verder op dingen ingaan.

Tijdens de cursus Communiceren met dieren help ik jou ontdekken wat jouw dier(en) jou te vertellen hebben.

kattenogen

Dit blog is geschreven door Petra Zilverberg. Zij schrijft blogs, cursussen en boeken over Communiceren met dieren, Chakra’s bij dieren, Astrologie bij dieren, Bomen, planten en kruiden voor paarden en Paarden karakters lezen. Ze heeft 30 jaar ervaring met het geven van readings op zowel mensen als dieren en het begeleiden van mensen op hun spirituele pad.

Ebook communiceren met dieren
Cursus communiceren met dieren

Ontdek hier onze cursussen en boeken van Paarden Natuurlijk.

Paarden Natuurlijk is een onderdeel van All About Beauty.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.